Actueel

Actuele thema's in deze veiligheidsregio.

29 september 2020
Noodverordening 29 september

Tijdens een landelijke persconferentie op 28 september zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze landelijke maatregelen gelden sinds dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval 3 weken van kracht.

Om hier uitvoering aan te geven heeft de voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe op 29 september een nieuwe Noodverordening vastgesteld. 

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Lees meer..  

 

18 september 2020

Zorgen over toename aantal besmettingen Drenthe

De Veiligheidsregio Drenthe maakt zich zorgen over de toename van het aantal besmettingen in Drenthe. “In vergelijking met andere regio’s doen we het relatief goed, maar ook wij zien de laatste dagen wel een duidelijke toename. Dat is een zorgelijke ontwikkeling”, zegt Marco Out, voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe. 

Lees meer...

 

15 september 2020
Noodverordening 15 september

In deze noodverordening zijn een paar kleine wijzigingen ten opzichte van de noodverordening van 21 augustus opgenomen.
Lees meer..  

2 september 2020
Aanwijsbesluit 2 september 2020

Op 2 september 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe een nieuw aanwijsbesluit vastgesteld.

Lees meer..  

2 september 2020
Nationale sirenetest Duitsland 2020

Op donderdag 10 september om 11.00 uur worden in heel Duitsland de sirenes getest. Mogelijk kunnen inwoners die in het grensgebied wonen dit ook horen. Mocht je dit horen, dan hoef je niets te doen. Het betreft een test bij onze Oosterburen.

Lees meer..  

21 augustus 2020
Noodverordening 21 augustus

In deze noodverordening is slechts een kleine wijziging ten opzichte van de noodverordening van 10 augustus opgenomen. In de nieuwe verordening is het mogelijk voor de veiligheidsregio om een ontheffing te verlenen voor introductie-activiteiten die te maken hebben met kennismaking, studie en sport. Ook kunnen studentenverenigingen nu een ontheffing aanvragen.

Lees meer..  

18 augustus
Aanscherping coronamaatregelen 

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie van 6 augustus is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen.  Daarom kondigde het kabinet op de persconferentie van 18 augustus verschillende aanscherpingen aan.

Klik hier voor een overzicht van de aangescherpte maatregelen.

9 augustus 2020
Noodverordening

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die per 10 augustus 2020 geldt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aangepaste maatregelen die het kabinet op 6 augustus heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Lees meer..  

7 augustus 2020
Inwoners Drenthe kunnen CoronaMelder testen vanaf half augustus

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de coronavirus-app CoronaMelder. Deze app, die mogelijk per 1 september landelijk ingevoerd wordt, is een aanvullend middel op de RIVM-richtlijnen om een tweede coronagolf te voorkomen. Vanaf de week van 17 augustus wordt de app in de praktijk getest in Drenthe en Twente. Hierbij wordt gekeken hoe CoronaMelder werkt in aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD. In de tweede helft van augustus spreekt de Tweede Kamer zich uit over CoronaMelder. Of je de app wilt gebruiken, bepaal je zelf.   

Lees meer..  

12 juli 2020
Noordelijk verbod demonstraties met landbouwvoertuigen niet verlengd
Het verbod om met trekkers te demonstreren wordt 
in de Veiligheidsregio’s Drenthe, Groningen en Fryslân niet verlengd. De voorzitters van de drie Veiligheidsregio’s gaan er naar aanleiding van gesprekken met Farmers Defence Force en andere boerenorganisaties van uit dat eventuele nieuwe demonstraties worden aangemeld, zodat er gelegenheid is om ze op veiligheid en openbare orde te beoordelen.   

Lees meer..  

6 juli 2020
Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen
Vanaf maandag 6 juli tot en met maandag 13 juli 2020 7.00 uur geldt een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, parkeerplaatsen en andere openbare plaatsen. Dit verbod geldt binnen de grenzen van Veiligheidsregio Drenthe en wordt over een week heroverwogen. De veiligheidsregio's Friesland en Groningen hebben een vergelijkbaar verbod ingesteld.

Lees meer..  

Controles brandveiligheid
Nu er steeds meer versoepeling komt in de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, gaat de afdeling Risicobeheersing een aantal werkzaamheden weer opstarten. Hieronder lichten we dit graag verder toe.
Lees meer..

Corona in Drenthe 
Wat is de rol van Veiligheidsregio Drenthe in de coronacrisis en wat is de situatie in Drenthe?

Lees meer..