Noodverordening 29 september

Update 30 september: Op basis van een aanwijzing van VWS heeft er nog een aanpassing van de noodverordening plaatsgevonden. Onder het punt gezelschap is onder andere het punt opgenomen van de uitvaarten. Daarbij is toegevoegd 'bruiloften'. Dat betekent dat op bruiloften (huwelijksvoltrekkingen) ook maximaal 30 mensen binnen (en 40 mensen buiten) aanwezig mogen zijn. Onderstaande links openen de nieuwe versie. 

Tijdens een landelijke persconferentie op 28 september van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft op 29 september 2020 een nieuwe Noodverordening vastgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de verscherpte maatregelen.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Enkele belangrijke regels:

  • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
  • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
  • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee.
  • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
  • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
  • Sportkantines zijn gesloten.
  • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren.
  • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
  • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
  • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Klik hier voor de noodverordening van 29 september 2020

Noodverordening 15 september

In deze noodverordening zijn een paar kleine wijzigingen ten opzichte van de noodverordening van 21 augustus opgenomen.  

Aan artikel 2.7a luchthaven is toegevoegd: alsmede de teststraat en de reclaimhallen. Dit betekent dat de exploitant van een luchthaventerrein ook deze locaties zodanig dient in te richten dat de 1,5 meter regel door passagiers kan worden nageleefd. Lukt dit tijdens piekmomenten niet, dan zijn passagiers van 13 jaar en ouder verplicht om op deze locaties een mondkapje te dragen

In de artikelen 2.7, 2.7a en 2.8 is bepaald dat reizigers vanaf 13 jaar een niet-medisch mondneuskapje dienen te dragen. In de toelichting staat dat dit gebod niet wordt gehandhaafd voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer. Dit betreft het vervoer van leerlingen van en naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Daarnaast gaat het over vervoer van jongeren tot en met 17 jaar van en naar de locatie waar jongeren de jeugdhulp ontvangen, de kinderopvang en zorglocaties voor jeugd, zoals kinderdienstencentra (KDC). 

Klik hier voor de noodverordening van 15 september 2020


Aanwijsbesluit 2 september 2020

Op 2 september 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe een nieuw aanwijsbesluit vastgesteld. Via een aanwijsbesluit is geregeld dat politie, buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders van de Drentse gemeenten mogen optreden als zij overtredingen signaleren op basis van de geldende noodverordening. 


Landelijke aanscherpingen 18 augustus 2020

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie van 6 augustus is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen.  Daarom kondigde het kabinet op de persconferentie van 18 augustus verschillende aanscherpingen aan.

Klik hier voor een overzicht van de aangescherpte maatregelen. 


Meer informatie

Onder Vragen en antwoorden hebben we een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op een rijtje gezet. Hebt u een vraag aan de Veiligheidsregio Drenthe die hier niet bij staat? Stuur dan een e-mail naar corona@vrd.nl. Daarnaast verwijzen we u voor meer informatie graag door naar andere instanties.


Laatste update: 29 september om 08:08 uur