Deze pagina is aangepast op basis van de aangescherpte landelijke maatregelen die op de persconferentie van 28 september door het kabinet zijn aangekondigd. De maatregelen gaan in op 29 september 18:00 uur voor de duur van drie weken.

Bekijk en gebruik de poster met deze nieuwe maatregelen (pdf)

 

 

We ontvangen veel vragen over het coronavirus. En over de noodverordening waarin de maatregelen zijn opgenomen om verspreiding van het virus te beperken. Hieronder een aantal onderwerpen met vragen en antwoorden. Veel informatie vind je ook op de website van het het RIVM en de Rijksoverheid.

Direct op de hoogte zijn?
Je kunt je abonneren op de nieuwsberichten over corona van de Rijksoverheid.

 

Door een onderwerp hieronder te kiezen, kom je direct uit bij de vragen en antwoorden. 

Staat je vraag hier niet bij? Stuur dan een e-mail naar corona@vrd.nl

(Wij werken hard om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Helaas lukt dat niet altijd op korte termijn. We doen ons best om vragen binnen 3 werkdagen te beantwoorden.)


 

1. Samenkomen: wat is mogelijk?

Op de persconferentie van 28 september kondigde het kabinet verschillende aanscherpingen aan.
Bekijk het overzicht van de aangescherpte maatregelen (Rijksoverheid.nl) of alle vragen en antwoorden over dit onderwerp (Rijksoverheid.nl). Ook is er een pagina met de aangepast regels voor binnen en buiten.
De belangrijkste regel blijft: houd 1,5 meter afstand van elkaar! Als je ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden omdat het te druk is, ga dan weg. 


Mag ik thuis of in de tuin een feest of andere samenkomst organiseren?

Op de persconferentie van 28 september zijn de adviezen ten aanzien van de Nederlandse coronamaatregelen aangescherpt. Uit bron- en contactonderzoek blijkt dat veel besmettingen plaatsvinden in de privésfeer. De belangrijkste aanscherping is daarom dat dringend wordt geadviseerd om het aantal mensen dat in huis én/of tuin wordt ontvangen, te beperken tot maximaal 3 gasten, ongeacht de beschikbare ruimte. Kinderen tot 12 jaar tellen niet mee. Daarnaast moet nadrukkelijk gevraagd worden of iedereen klachtenvrij is. Natuurlijk moet altijd anderhalve meter afstand worden gehouden. Ook wordt geadviseerd om voor feestjes, borrels en andere bijeenkomsten voor grotere groepen, liever naar een horecazaal te gaan. Daar is vaak meer ruimte en krijgt iedereen een vaste zitplaats toegewezen. Dus op 1,5 meter, zonder fysiek contact, met registratie en een checkgesprek (triage).

Vanuit de Veiligheidsregio Drenthe volgen wij de lijn van de Rijksoverheid en adviseren daarom gebruik te maken van een horecagelegenheid. De belangrijkste reden is vooral dat iedereen een vaste zitplaats dient te hebben en de 1,5 meter hierdoor dus gegarandeerd is. Dit is en blijft een advies. Op basis van de nu geldende regels is het niet verboden om meer dan drie personen thuis of in de tuin te ontvangen. Er kan dus niet zondermeer worden gehandhaafd, tenzij er sprake is van overlast. Uitgangspunt is ieders eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de gezondheid van de gasten, maar ook ten aanzien van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus.


Mag een zangvereniging/koor weer repeteren?
Naast bovenstaande algemene uitgangspunten voor binnen en buiten gelden voor koren en zangensembles de volgende extra aandachtspunten:

  • Een gezondheidscheck is vereist.
  • Een tijdelijke registratie van koorleden door presentielijsten is wenselijk; het vergemakkelijkt het eventuele bron- en contactonderzoek door de GGD.
  • Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie.   
  • Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen. Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn. Als dat niet mogelijk is, voorkom dan dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten. 

Zie ook: LCI RIVM over koren- en zangensembles 


2. Recreatie en horeca


In de horeca is reserveren verplicht (binnen én buiten). Dit kan van tevoren of aan de deur. Er vindt altijd een gezondheidscheck plaats en bezoekers moeten kunnen zitten. Bezoekers laten naam- en contactgegevens achter, zodat de GGD contact kan opnemen als het nodig is voor bron- en contactonderzoek.  

Bij de regels voor binnen maakt het kabinet een verschil tussen woningen, binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea) en binnenruimtes waar mensen op één plaats zijn (bioscopen, cafés). Buiten houdt iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar.


Waarom worden er steeds maatregelen genomen voor de horeca?
Ondanks dat de meeste horecagelegenheden er alles aan doen om te voorkomen dat gasten elkaar besmetten, blijkt uit de RIVM cijfers dat besmettingen via de horeca oplopen. Daarnaast zijn grote clusters van besmettingen (gemiddeld meer dan 10 personen) onder meer gerelateerd aan de horeca.

Kan ik nog naar eet- en drinkgelegenheden?
Dat kan. Per 29 september 2020 18:00 uur geldt dat eet- en drinkgelegenheden met een horecavergunning na 21:00 uur geen nieuwe klanten meer toelaten en om uiterlijk 22:00 uur de zaak sluiten.

Hoe zit dat buitenshuis, bijvoorbeeld bezoek aan een restaurant of bioscoop?
In andere gebouwen dan de eigen woning, geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.

Mag er gedart en gebiljart worden in de horeca?  
Ja, dat mag. In de horeca zijn sporten zoals darts, poolen, snooker en biljarten weer toegestaan sinds 1 juli. 

Mogen gasten uit verschillende huishoudens in één vakantiebungalow of groepsaccommodatie verblijven?
Ja, mensen uit verschillende huishoudens mogen gebruik maken van een vakantiehuisje in Nederland. Hier geldt het dringende advies om het vakantiehuisje te delen met maximaal 3 personen die niet uit het eigen huishouden komen. Uitgezonderd zijn kinderen tot en met 12 jaar. Uiteraard moet wel 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden.

Welke locaties en voorzieningen zijn open?
Veel openbare en niet-openbare locaties zijn open. Zoals zwembaden, recreatieparken, jachthavens en sportscholen. Locaties als discotheken en nachtclubs blijven voorlopig dicht. 

Voor alle open locaties geldt: vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand  tot anderen.

Beheerders van accommodaties
Voor de beheerders van accommodaties geldt vanuit het RIVM een aantal richtlijnen: 

  • Beperk het aantal personen in de was-, douche- en/of toiletruimtes, zodat bezoekers altijd 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Laat bezoekers met onderling 1,5 meter afstand buiten wachten. Intensiveer de schoonmaak van toiletten, was- en douchevoorzieningen minimaal meerdere keren per dag en zorg voor regelmatige controle op de (hygiëne)omstandigheden in de sanitaire voorzieningen.
  • Zorg voor voldoende (hand)zeep voor de bezoekers en papieren handdoekjes in de was-, douche- en/of toiletruimtes.
  • Zorg dat de medewerkers over eigen toiletten/omkleedruimtes etc. beschikken met goede mogelijkheden tot onderling afstand houden en toepassen hygiënemaatregelen.
  • Ventileer of lucht ruimtes zo vaak als mogelijk. Bijvoorbeeld door de ramen en/of deuren open te zetten of het gebruik van mechanische ventilatie.


Mogen toiletvoorzieningen bij dagrecreatie open?
Ja, toiletvoorzieningen in pretparken, dierenparken, natuurparken (recreatieparken), natuurgebieden, stranden en bij jachthavens mogen open, mits de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd.

Wat moet ik als beheerder doen als gasten zich niet aan de regels houden?
Als je constateert dat de gasten de voorschriften niet naleven, dan spreek je eerst de mensen zelf erop aan. Heeft dit geen of onvoldoende effect, bel dan de politie via 0900-8844 of (de handhavers van) de betreffende gemeente. Bel niet het spoednummer van de politie. 

Hoe breng ik mijn gasten op de hoogte van alle maatregelen?
Eigenaren en beheerders moeten gasten zichtbaar op de hoogte brengen van de geldende maatregelen en aankondigen dat overtreding hiervan kan leiden tot verzoek om te vertrekken of tot een boete. Communicatiemateriaal, zoals posters en banners voor social media, kan worden gedownload op www.rijksoverheid.nl/corona


3. Vakantie in het buitenland

Welk reisadvies geeft de overheid?
Bekijk voor welke landen welk reisadvies geldt deze pagina van Rijksoverheid.nl.

Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden via deze pagina van Rijksoverheid.nl

Kom je terug uit een gebied met veel besmettingen?
Mogelijk moet je bij thuiskomst in thuisquarantaine. Bekijk  deze pagina van Rijksoverheid

 


4. Evenementen

Vragen en antwoorden over horeca en evenementen via deze pagina op Rijksoverheid.nl

Mogen evenementen georganiseerd worden?
Gemeenten nemen aanvragen voor evenementen sinds 1 juli weer in behandeling. Hierbij wordt goed gekeken of een evenement veilig en met inachtneming van de 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Het evenement kan pas plaatsvinden als het vergunningstraject is doorlopen. Het maximale aantal bezoekers is binnen 30 personen per ruimte en buiten 40 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel).

Coronaproof een evenement organiseren
Evenementen moeten voldoen aan de geldende maatregelen (COVID-19-proof zijn). Ideeën hiervoor leg je voor aan de betreffende gemeente. Ook derden die door de organisatie worden ingehuurd, moeten hun werkzaamheden veilig en gezond kunnen uitvoeren. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld beveiligers, verkeersregelaars en EHBO’ers ook de kwaliteit van hun werkzaamheden moeten garanderen voor, tijdens en na afloop van het evenement. Het is aan de organisatie om hier in de planvorming duidelijkheid over te geven. Deze checklist helpt bij het aanvragen en het verkrijgen van de vergunning


Mogen spelweken en kampen doorgaan?
Het kabinet heeft besloten dat deze activiteiten voor jeugd tot 18 jaar door kunnen gaan. Het gaat om kindervakanties, dagactiviteitenkampen of kampen georganiseerd door onder andere gemeenten, scoutingverenigingen, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en (culturele of religieuze) jeugdverenigingen. Een groep aanbieders van zomerkampen en kindervakanties heeft hiervoor een protocol opgesteld. Deze kun je lezen op wegaanopzomerkamp.nl. Daar vind je ook een factsheet met informatie over extra (hygiëne)maatregelen tijdens de activiteiten.


5. Sport

De spelregels bij het sporten vind je op deze pagina op rijksoverheid.nl.
Zie ook: nocnsf.nl/sportprotocol 

Mogen zwembaden open?
Ja, binnen- en buitenzwembaden mogen open. Ook de kleedkamers, wasgelegenheden en douches mogen weer open.

Mogen bij een wedstrijd van de plaatselijke amateur (voetbal)vereniging bezoekers komen?
Nee dat mag niet. Bekijk deze pagina op Rijksoverheid.nl


6. Openbaar vervoer

Veel gestelde vragen over reizen met het openbaar vervoer vind je op Rijksoverheid.nl

Mag ik weer reizen met het openbaar vervoer?

Reizen met het openbaar vervoer is toegestaan. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is verplicht voor reizigers van 13 jaar en ouder. Tijdens de reis eet of drink je niet want je draagt een mondkapje. Reis zoveel mogelijk buiten de spits en houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar. Vermijd drukke plekken en geef elkaar de ruimte.
In stations, bij haltes en op perrons is een mondkapje niet verplicht.

Reizigers die geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Waar vind ik meer informatie over de regels en dienstregelingen?
Op onderstaande websites vind je meer over de maatregelen en dienstregelingen van openbaar vervoer in Drenthe:

NS: https://www.ns.nl/uitgelicht/interessant-voor-u/corona.html
Qbuzz: https://www.qbuzz.nl/gd/actueel/laatste-nieuws/
Arriva: https://www.arriva.nl/a/aanpassingen-busdienstregeling-arriva-corona.htm
Connexxion: https://www.connexxion.nl/nl/nieuws/over-het-coronavirus
Publiek Vervoer: https://www.publiekvervoer.nl/


7. Ondernemers

Vanaf 29 september 18.00 uur
Winkels laten klanten toe als er genoeg ruimte is. In de supermarkten komen speciale winkeltijden voor ouderen en zieken. Mensen met een contactberoep zoals kappers en fysiotherapeuten moeten hun klanten registreren. Op deze pagina vind je meer informatie over contactberoepen.  

Welke steun is er voor ondernemers?
De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe trekken zo veel mogelijk samen op bij het ondersteunen van ondernemers die getroffen worden door de effecten van Corona. De steunmaatregelen zijn een aanvulling op het pakket dat het Kabinet beschikbaar heeft gesteld.


Drentse ondernemers kunnen terecht op http://www.ikbendrentsondernemer.nl met al hun vragen en informatie over actuele Drentse regelingen. Op de website van uw eigen gemeente staat een actueel overzicht van de geldende regeling per gemeente.

8. Onderwijs

Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie voor ouders, scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties.


9. Verpleeghuizen, buurthuizen en wijkcentra

Mag ik een bezoek brengen aan familie/ bekenden in een verpleeghuis?
Zorgaanbieders bepalen op basis van hun specifieke situatie wanneer het voor hun bewoners mogelijk is om meer bezoekers te ontvangen. Neem hiervoor contact op met de zorgorganisatie van het verpleeghuis waar je op bezoek wilt.

Mogen de buurthuizen/ wijkcentra open?
Dorpshuizen en wijkgebouwen mogen open en moeten zich aan de RIVM richtlijnen houden.


10. Coronatesten en beschermingsmiddelen

De meest actuele informatie over testen en hoe dit in zijn werk gaat vind je op de site van GGD Drenthe.

Meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen vind je op deze pagina op Rijksoverheid.nl. 


11. Uitvaarten en bruiloften

Uitvaarten
Veelgestelde vragen en antwoorden over uitvaarten vind je op deze pagina op Rijksoverheid.nl. 

Bruiloft
Veelgestelde vragen en antwoorden over bruiloften vind je op deze pagina op Rijksoverheid.nl.


Laatste update: 29 september